Free counters
 
 
 
 
 

MISSIE

Lady Legends Basketball was een toonaangevende website over vrouwen- en meidenbasketbal in Nederland. De site had een enorme schare aan fans. Wegens tijdgebrek en andere prioriteiten is de site half 2016 op zwart gegaan, maar vanaf 1 juli 2017 zijn wij weer operationeel.

Onze missie is het promoten van het vrouwen- en meidenbasketbal in Nederland. Er basketballen nog steeds te weinig meiden en kan en moet het huidige niveau omhoog. Wellicht kunnen wij enige bijdrage leveren om meiden te enthousiasmeren en inspireren. 

Wij willen daarnaast ook een platform zijn voor clubs en organisaties om hun nieuws meer landelijk verspreid te krijgen in plaats van lokaal. Wij zijn van mening dat iedereen daar baat bij heeft.

Wij zijn een neutrale website zonder mening en die er is voor iedereen.

Wij hopen dat de nieuwe periode van Lady Legends Basketball door iedereen als positief ervaren zal worden.

Namens LADY LEGENDS BASKETBALL,

Robin van de Bilt, Initiator en webmaster